Απόφαση 53580/89

Απόφαση 53580/3531/1989: Σφράγιση ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή Πλάκας της πόλης των Αθηνών σε περίπτωση χρήσεων αυτών διαφορετικών από εκείνες, που προβλέπονται από τις ισχύουσες στην περιοχή πολεοδομικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 53580/3531/1989: Σφράγιση ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή Πλάκας της πόλης των Αθηνών σε περίπτωση χρήσεων αυτών διαφορετικών από εκείνες, που προβλέπονται από τις ισχύουσες στην περιοχή πολεοδομικές διατάξεις, (ΦΕΚ 473/Δ/1989), 07-08-1989.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

2. Την από 16-03-1987 αιτιολογημένη έκθεση της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

3. Την υπ' αριθμόν 44242/2361/1989 Σφράγιση ακινήτων σε περίπτωση μεταβολής της χρήσεως (ΦΕΚ 308/Β/1989), αποφασίζουμε:

 

1. Επιβάλλεται η σφράγιση, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 44242/2361/1989 (ΦΕΚ 38/Β/1989), των ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή Πλάκας της πόλης των Αθηνών όπως η περιοχή προσδιορίζεται με το άρθρο 1 του από 02-09-1986 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στη περιοχή της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (ΦΕΚ 875/Δ/1986), όταν τα ακίνητα αυτά χρησιμοποιούνται διαφορετικά από τις χρήσεις οι οποίες καθορίζονται από τις πολεοδομικές διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά στην περιοχή.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20-07-1989

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.