Απόφαση 5798/91

Απόφαση 5798/Τ525/1991: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής Κέντρου Γέρακα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5798/Τ525/1991: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής Κέντρου Γέρακα, (ΦΕΚ 153/Δ/1991), 03-04-1991.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Το από 23-11-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 12/Δ/1990) με το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη των Πολεοδομικών ενοτήτων 2 Κέντρο και 1 Σταυρός του Δήμου Γέρακα.

 

6. Την από 05-10-1989 (πράξη 3) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με την οποία απορρίπτονται προτάσεις της 33/1989 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γέρακα και γίνεται δεκτή μόνο τροποποίηση του ύψους που προβλέπει το διάταγμα, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε το εδάφιο α της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του από 23-11-1990 προεδρικού διατάγματος ως εξής:

 

{Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων και για τους δύο τομείς Α και Β ορίζεται 8.6 m.}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 11-03-1991.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.