Απόφαση 650/91 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Έκδοση - Απαιτούμενα Στοιχεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η έκδοση της άδειας γίνεται από την Διεύθυνση Συντονισμού, Έρευνας και Επιθεώρησης του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Προς τούτο η κατά περίπτωση αρμόδια για τη σχετική μελέτη Υπηρεσία του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, δηλαδή η Διεύθυνση Μελετών ή η Διεύθυνση Κατασκευών Βιομηχανικών Έργων (ΜΕΚΑΒΕ) υποβάλλει στη Διεύθυνση Συντονισμού, Έρευνας και Επιθεώρησης του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων έγγραφο για την έκδοση αδείας. Στο έγγραφο αυτό επισυνάπτεται πλήρης φάκελλος μελέτης, ο οποίος περιέχει όλα τα στοιχεία που κάθε φορά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και απόφαση έγκρισης της μελέτης από το αρμόδιο όργανο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 

2. Κατά την έκδοση της άδειας ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων τηρεί τις διατάξεις και διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά για την ανέγερση των αντίστοιχων κτιρίων, εφαρμόζοντας και όλες τις διαδικασίες παρεκκλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.