Απόφαση 650/91 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προέλεγχος και έλεγχος μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προέλεγχος και ο έλεγχος της μελέτης κατά το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό ενεργούνται κατά το στάδιο της προμελέτης και της οριστικής μελέτης, αντιστοίχως, από τα όργανα που προΐστανται των Διευθύνσεων Μελετών και Διεύθυνση Κατασκευών Βιομηχανικών Έργων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων οι οποίες είναι κατά περίπτωση αρμόδιες, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 

2. Ειδικά τα απαιτούμενα για τον έλεγχο της μελέτης τοπογραφικά σχέδια θεωρούνται προηγουμένως από την τοπική αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.