Απόφαση 650/91 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Άσκηση αρχιτεκτονικού ελέγχου και ελέγχου εφαρμογής της άδειας και των οικοδομικών εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άσκηση του αρχιτεκτονικού ελέγχου, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, και ο έλεγχος της εφαρμογής της άδειας και των οικοδομικών εργασιών, γίνεται από πενταμελή επιτροπή, μετά από εισήγηση του οργάνου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων που είναι αρμόδιο, κατά περίπτωση, για την έγκριση της μελέτης. Δευτεροβάθμιος έλεγχος δεν ενεργείται.

 

2. Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου, αποτελείται από δύο αρχιτέκτονες του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων με βαθμό Α, ένα αρχιτέκτονα με Α' βαθμό, που υποδεικνύεται από την εποπτεύουσα υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένα αρχιτέκτονα που υποδεικνύεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ένα αρχιτέκτονα που υποδεικνύεται από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ), τα μέλη της διορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με διετή θητεία, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.