Απόφαση 7376/91 - Άρθρο p1

Παράρτημα Ι: Ταξινόμηση - Αποστάσεις ασφαλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ταξινόμηση

 

Τα λιπαντικά έλαια και λίπη έχουν σημείο ανάφλεξης πάνω από 100 oC και κατατάσσονται στα αταξινόμητα υγρά σύμφωνα με την 34628/1985 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 799/Β/1985).

 

Αποστάσεις ασφαλείας

 

Οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των δεξαμενών και μεταξύ δεξαμενών και λοιπών στοιχείων και κτιρίων των εγκαταστάσεων ανάμειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών ορίζονται σύμφωνα με τις κατασκευαστικές και λειτουργικές ανάγκες της εγκατάστασης.

 

Οι αποστάσεις των δεξαμενών και λοιπών στοιχείων και κτιρίων της εγκατάστασης από τα πλάγια όρια του γηπέδου πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, απαγορευόμενης εν γένει παρέκκλισης από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.