Απόφαση 7376/91 - Άρθρο p2

Παράρτημα ΙΙ: Κατάταξη των εγκαταστάσεων ανάμειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ομάδες κινδύνου

 

Ομάδα μικρού κινδύνου (α)

 

Χώροι όπου υπάρχουν μικρές ποσότητες στερεών ή υγρών καυσίμων π.χ. γραφεία, σχολεία, εκκλησίες, αίθουσες συγκέντρωσης, τηλεφωνικά κέντρα κ.λ.π.

 

Χαρακτηριστικό στοιχείο: α

 

Ομάδα μεσαίου κινδύνου (β)

 

Χώροι όπου υπάρχουν σε κάποια σημαντική ποσότητα καύσιμα στερεά ή υγρά, π.χ. μεγάλες εμπορικές αποθήκες και εκθέσεις, συνεργεία αυτοκινήτων, γκαράζ, βιοτεχνίες, συνεργεία κ.λ.π. με την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω δεν χαρακτηρίζονται σαν μεγάλου κινδύνου.

 

Χαρακτηριστικό στοιχείο: β.

 

Ομάδα μεγάλου κινδύνου (γ).

 

Χώροι και περιοχές όπου τα καύσιμα και τα εύφλεκτα προϊόντα υπάρχουν σε τέτοια ποσότητα, ώστε να είναι αυξημένος ο κίνδυνος ανάφλεξης και να προβλέπεται περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς, πχ αεροδρόμια, αποθήκες καυσίμων, εργοστάσια ξυλείας, εργοστάσια εκρηκτικών, εμφιαλωτήρια, διυλιστήρια, χρωματουργεία, χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίας πλαστικών κ.λ.π..

 

Χαρακτηριστικό στοιχείο:γ

 

Κατηγορίες πυρκαγιών - εγκαταστάσεων.

 

Οι κατηγορίες των πυρκαγιών είναι οι ακόλουθες πέντε:

 

Κατηγορία Α: Στερεά συνηθισμένα καύσιμα, π.χ. ξύλα, χαρτιά, λάστιχα, υφάσματα, πλαστικά κ.λ.π.

Κατηγορία Β: Υγρά καύσιμα, π.χ. βενζίνες, πετρέλαια, λάδια, γράσα, αλκοόλες κ.λ.π.

Κατηγορία Γ ή C: Αέρια καύσιμα, π.χ. υγραέριο, φυσικό αέριο, μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, υδρογόνο, κ.λ.π.

Κατηγορία Δ ή D: Μέταλλα και χημικές ενώσεις που καίγονται π.χ. μαγνήσιο, τιτάνιο, κάλιο, θειούχος σίδηρος, θειάφι κ.λ.π.

Κατηγορία Ε: Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός π.χ. κινητήρες, μετασχηματιστές, πίνακες οργάνων κ.λ.π.

 

Οι εγκαταστάσεις διακρίνονται στις ίδιες παραπάνω κατηγορίες ανάλογα με το αν επεξεργάζονται, παράγουν ή διακινούν αντίστοιχα πρώτες ύλες και προϊόντα στερεά, υγρά, αέρια, μέταλλα ή χημικά.

 

Σύμφωνα με την παραπάνω ταξινόμηση σε ομάδες κινδύνου και κατηγορίες πυρκαγιών, οι εγκαταστάσεις ανάμειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών κατατάσσονται από άποψη πυρκαγιάς στην κατηγορία Β - Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες μικρού κινδύνου Β)α - ΚΑ 32 Βιομηχανίες Παραγώγων Πετρελαίου και Άνθρακα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.