Απόφαση f7118-4498/15 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη του Επιχειρηματικού Πάρκου Βαμβακιάς στους Δήμους Ελευσίνας και Ασπροπύργου, ο καθορισμός του οποίου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Φ/Α6.9/12485/946/2013 (ΦΕΚ 2872/Β/2013) Κοινή Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ/ Α6.9/86828/1237/2015 (ΦΕΚ 1859/Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Ειδικότερα, με το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής:

 

α. Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, χώρος κοινωφελών λειτουργιών, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διάγραμμα κλίμακας 1:2000, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

β. Στα οικόπεδα των οικοδομικών τετραγώνων 4, 6, 9, 11, 14, 15 και 16 καθορίζονται υποχρεωτικοί ακάλυπτοι χώροι εκατέρωθεν των δουλειών διέλευσης των αγωγών καυσίμων και των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης όπως φαίνεται στο ίδιο παραπάνω διάγραμμα.

 

γ. Στα πρόσωπα των οικοπέδων επιβάλλονται προκήπια πλάτους 5 και 10 m, όπως φαίνεται στο ίδιο παραπάνω διάγραμμα.

 

a.f7118.15Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.