Απόφαση f7118-4498/15 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής του άρθρου 1, ως εξής:

 

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους των οικοδομικών τετραγώνων 1, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16 και 19 επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

Ομάδα Α:

 

Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης (κτήρια γήπεδα).
Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων αυτοκινήτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής.
Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων.

 

Ομάδα Β:

 

Γραφεία, Τράπεζες Ασφάλειες Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Περίθαλψη - Ιατρεία (μόνο πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς νοσηλεία) Στάθμευση (κτίρια, γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους οχημάτων Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ- ΚΤΕΟ) Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜMM) Σταθμοί αστικών, υπεραστικών και διεθνών λεωφορείων Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων Ελικοδρόμια Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής (logistics) Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων Διοίκηση Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις Κέντρα διασκέδασης - αναψυχής Υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές: Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας/εργαζομένους στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κοινωνική πρόνοια Αθλητικές εγκαταστάσεις

 

2. Στο οικοδομικό τετράγωνο 4 επιπλέον των χρήσεων της παραγράφου -i- επιτρέπεται η λειτουργία και η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και των υποδομών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

3. Στο οικοδομικό τετράγωνο 13 επιτρέπεται η ανέγερση Κτηρίων Διοίκησης του Επιχειρηματικού Πάρκου τα οποία δύνανται να περιλαμβάνουν και υποδομές όπως πυροσβεστικός σταθμός, σταθμός πρώτων βοηθειών, φαρμακείο, παιδικός σταθμός, εστιατόριο, εκθετήριο προϊόντων, τραπεζικές και οικονομικές υπηρεσίες πρατήριο, χώρο για διοργάνωση παρουσιάσεων ή συνεδρίων, χώρο ειδικά διαμορφωμένο για επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων ή για άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς χώρο ή εγκαταστάσεις για ποιοτικό έλεγχο και λοιπές κοινωφελείς λειτουργίες.

 

4. Για τις δραστηριότητες που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν νόμιμα και δεν καλύπτονται από τις καθοριζόμενες με την παράγραφο -i- χρήσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3325/2005, όπως ισχύει.

 

5. Οικοδομήσιμο θεωρείται κάθε οικόπεδο, στο οικοδομήσιμο τμήμα του οποίου δύναται να εγγραφεί κάτοψη κτηρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και ταυτόχρονα πληροί τους παρακάτω όρους αρτιότητας:

 

α. Θεωρούνται κατά κανόνα άρτια τα οικόπεδα, που έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 2000 m2 και μήκος προσώπου 25 m.

 

β. Θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια τα οικόπεδα, που κατά το χρόνο δημοσίευσης της Φ/Α6.9/12485/946/2013 (ΦΕΚ 2872/Β/2013) κοινής υπουργική απόφασης είχαν εμβαδόν τουλάχιστον 1000 m2 και μήκος προσώπου 15 m.

 

γ. Θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια τα οικόπεδα, που προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής και έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 1000 m2 και μήκος προσώπου 15 m.

 

6. Ορίζεται μέγιστος συντελεστής δόμησης ως εξής:

 

Για τις χρήσεις της Ομάδας Α της παραγράφου -i-:1,40.
Για τις χρήσεις της Ομάδας Β της παραγράφου -i-, τις εγκαταστάσεις και υποδομές της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στο οικοδομικό τετράγωνο 4, καθώς και για το οικοδομικό τετράγωνο 13: 1,20.

 

Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη χρήσεων, για τις οποίες ισχύει διαφορετικός συντελεστής δόμησης, στο ίδιο κτήριο.

 

7. Ορίζεται ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων σύμφωνα με τον νόμο 4067/2012, όπως ισχύει.

 

8. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων 14 m.

 

9. Σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα καθορίζεται προκήπιο πλάτους 5 m, εκτός των οικοδομικών τετραγώνων 1, 11, 14, 15 και 16 όπου επί των πλευρών τους που βρίσκονται επί της παραπλεύρου στην ΝΕΟΑΚ οδού, επιβάλλονται προκήπια πλάτους 10 m.

 

Στα προκήπια που βρίσκονται στην περίμετρο του Επιχειρηματικού Πάρκου επιβάλλεται φύτευση με ψηλό πράσινο.

 

10. Στα οικοδομικά τετράγωνα 4, 6, 9, 11, 14, 15, 16 εκτός από προκήπιο επιβάλλεται και υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος, για τη διασφάλιση των δουλειών διέλευσης των αγωγών καυσίμων και των γραμμών μεταφοράς της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

11. Για τη θέση του κτηρίου στο οικόπεδο, επιβάλλεται η τήρηση υποχρεωτικής απόστασης Δ (όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του νόμου 4067/2012, όπως ισχύει), τόσο από τα πλάγια και οπίσθια όρια του οικοπέδου, όσο και μεταξύ κτηρίων στο ίδιο οικόπεδο.

 

12. Πριν από την έκδοση αδειών δόμησης απαιτείται γνωμοδότηση των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών.

 

13. Στα οικοδομικά τετράγωνα 14, 15, 16 και 19, πριν από την έκδοση αδειών δόμησης απαιτείται γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

 

14. Στα οικοδομικά τετράγωνα 16 και 19, πριν από την έκδοση αδειών δόμησης απαιτείται γνωμοδότηση του ΔΕΣΦΑ.

 

15. Για κάθε έργο θεμελίωσης πρέπει να προηγείται κατάλληλη γεωτεχνική διερεύνηση, και αν από αυτήν θεωρηθεί αναγκαία και γεωλογική διερεύνηση, κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ 2000), όπως ισχύει.

 

16. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4067/2012, όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.