Ανασγκαστικός νόμος 445/1937 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις τους καθ' υποτροπήν εκ τρίτου κηρυσσόμενους ενόχους παραβάσεων καθ' ων επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου πταισματική ποινή επιβάλλεται το ανώτατον όριον της ποινής ταύτης, οι δε διατάξεις του άρθρου 109 του ΚΠΝ περί συγχωνεύσεως των ποινών δεν έχουν εφαρμογής.

 

Μετά επανειλημμένες ωσαύτως παραβιάσεις του παρόντος νόμου ή των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων διαταγμάτων ή αστυνομικών διατάξεων δύναται ο Υφυπουργός της Δημόσιας Ασφαλείας μετά αιτιολογημένη έκθεση της οικείας αστυνομικής Αρχής να επιβάλει δι' αποφάσεώς του το κλείσιμο του κινηματογράφου από μιας μέχρι πέντε ημερών. Η απόφασις αυτή είναι ανέκκλητη.

 

Ο νόμος [Ν] 4767/1930 περί κινηματογράφων καταργείται.

 

Η καθόλου εφαρμογή των δια του παρόντος νομού καθοριζομένων ανήκει εις την παρά το Υφυπουργείο Δημόσιας Ασφαλείας Διεύθυνση Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.