Ανασγκαστικός νόμος 445/1937 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δι' αστυνομικών διατάξεων ρυθμίζονται οι ώρες λειτουργίας των κινηματογράφων αίτινες πάντως δεν δύνανται να παραταθούν πέραν της 24ης πλην των πόλεων Αθηνών-Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών εις ας οι ώρες λήξεως των κινηματογραφικών παραστάσεων δύναται να παραταθούν κατ' ανώτατον όριον μέχρι της 24.30' την χειμερινήν περίοδον και 24.45' την θερινή τοιαύτη. Η παράβασις των διατάξεων τούτων τιμωρείται δια κρατήσεως και προστίμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.