Ανασγκαστικός νόμος 445/1937 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάσα κινηματογραφική επιχείρηση υποχρεούται να προβάλλει καθ' εκάστην προβολή μετά του τακτικού προγράμματος τις υπό του Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών ή άλλων κρατικών υπηρεσιών χορηγούμενες δια του Υφυπουργείου Τύπου ταινίας, διαρκείας ουχί πλέον των 15', συμμορφούμενη προς τον εκάστοτε υποδεικνυόμενο χρόνον και τρόπον προβολής αυτών, δωρεάν ή επί καταβολή δικαιώματος, οριζομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Τύπου και Πληροφοριών και ουχί ανωτέρου του 1.5% των ακαθαρίστων εισπράξεων της ημέρας, καθ' ην θα προβληθεί η χορηγηθείσα υπό του Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών ταινία.

 

2. Η μη συμμόρφωσις του οικείου Διευθυντού του κινηματογράφου προς την υποχρέωσιν του ταύτη αποτελεί πταισματική παράβασιν, μετά τρίτη υποτροπήν της οποίας διατάσσεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Τύπου και Πληροφοριών το κλείσιμο του κινηματογράφου επί 1-15 ημέρες.

 

3. Τα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εισπραττόμενα δικαιώματα διατίθενται κατόπιν αποφάσεως του Υφυπουργού Τύπου δια τις τεχνικές ανάγκες και την βελτίωση των μηχανικών εγκαταστάσεων της κινηματογραφικής υπηρεσίας του Υφυπουργείου Τύπου.

 

4. Οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος διενεργηθείσα εισπράξεις δικαιωμάτων ως και η διάθεσις αυτών θεωρούνται ως νομίμως γενόμενες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1210/1949 (ΦΕΚ 278/Α/1949).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.