Ανασγκαστικός νόμος 625/68 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων (ΦΕΚ 135/Α/1948) καταργείται.

 

2. Το άρθρο 4 του ως άνω νομοθετικού διατάγματος 690/1948 καταργείται αφ' ης ίσχυε.

 

3. Επί μίαν διετία από της ισχύος του παρόντος Νόμου δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος ως αυτή αντικαταστάθηκε υπό του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος, δύνανται να αντικαθίστανται, τροποποιούνται να συμπληρώνονται οι διατάξεις του εις εκτέλεσιν του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3275/1955 περί απαγορεύσεως επεκτάσεως σχεδίων ρυμοτομίας εις λεκανοπέδιον Αθηνών και περί όρων δομήσεως σε αυτό (ΦΕΚ 166/Α/1955) εκδοθέντος από 30-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί όρων δομήσεως εν Αθήναις (ΦΕΚ 249/Α/1955).

 

4. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.