Βασιλικό διάταγμα 11/1/67 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα προστίθενται τα κατωτέρω τρία εδάφια:

 

{1. Η πρότασις της αρμοδίας Κρατικής Υπηρεσίας επί πάσης επιτρεπομένης παρεκκλίσεως βάσει των διατάξεων της παρούσης παραγράφου δέον όπως συνοδεύεται υπό λεπτομερούς αιτιολογικής εκθέσεως από την εισηγούμενη το θέμα αρμόδια Υπηρεσία της περί των λειτουργικών αναγκών του κτιρίου ως και περί της ανάγκης της κοινής εξυπηρετήσεως οι οποίες συνηγορούν υπέρ της αποδοχής της παρεκκλίσεως.

 

2. Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε παρέκκλισις ως προς το μέγιστον αριθμόν ορόφων και το μέγιστον ύψος των κτιρίων από των ισχυουσών διατάξεων, εφ' όσον εις τις θέσεις οποίας ανεγείρονται ταύτα έχει καθορισθεί το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος δι' ειδικής περιοριστικής διατάξεως, κατά παρέκκλιση του κανόνος του εις τις ισχύοντος γενικώς εις τις περιοχές εις τις οποίας εμπίπτουν οι θέσεις αυτές.

 

3. Πάσα διάταξις, αντικειμένη εις τα ανωτέρω εδάφια 1 και 2 καταργείται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.