Βασιλικό διάταγμα 14/9/60d - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και έκτος της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 281/Α/1928), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Προκειμένου όμως περί ανεγέρσεως οικοδομών προοριζομένων εκ κατασκευής δια κατοικίας ή γραφεία ή καταστήματα, η ενιαία οικοδομή δεν δύναται να καλύπτει έκταση μείζονα των 300 m2, έστω και αν κατ' εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου προκύπτει μείζων προς κάλυψη επιφάνεια.

 

Τα βοηθητικά παραρτήματα της οικοδομής δέον όπως πληρούν τις εκάστοτε διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.