Βασιλικό διάταγμα 26/8/49

ΒΔ 26-08-1949: Περί τυποποιήσεως οπτόπλινθων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 26-08-1949: Περί τυποποιήσεως οπτόπλινθων, (ΦΕΚ 200/Α/1949), 07-09-1949.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν ως και τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1929 και ιδόντες την υπ' αριθμόν 383 ε.ε. σύμφωνον γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων, με πρόταση του ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 26-08-1949

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.