Βασιλικό διάταγμα 9/12/61 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η μεγίστη επιφάνεια εκάστου των ως άνω οικοπέδων, η δυναμένη να καλυφθεί υπό της κυρίας οικοδομής ή και των εσωτερικών τοιούτων ορίζεται εις τριάκοντα εκατοστά (30%), της όλης επιφάνειας του οικοπέδου.

 

Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου και δια τα οικόπεδα περί ων το εδάφιον β' του άρθρου 2 του παρόντος το ποσοστόν καλύψεως ορίζεται εις πενήντα εκατοστά (50%), χωρίς πάντως η βάσει του ποσοστού αυτού καλυπτόμενη επιφάνεια να δύναται να υπερβαίνει τα 150 m2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.