Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Αισθητική διαμόρφωση των κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά γενικόν κανόνα οι προσόψεις των οικοδομών και τα ορατά εν γένει μέρει αυτών, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της κοινής αισθητικής τόσον ως μεμονωμένα κτίρια θεωρούμενα, όσον και εν σχέσει προς την θέσιν και το περιβάλλον αυτών.

 

2. Οι προσόψεις και τα ορατά εν γένει από κοινοχρήστων χώρων μέρη πρέπει αναλόγως της θέσεως και της σημασίας της οικοδομής να διατηρούνται ευπαρουσίαστα, καθοριζόμενα και που ανακαινίζονται τακτικώς. Η Αρχή, λαμβάνουσα υπ' όψιν την ανάγκην ευπρόσωπου εμφανίσεως εκάστης περιοχής δύναται να επιβάλλει αναγκαστικώς την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου.

 

3. Απαγορεύεται η αλλοίωση της αρχιτεκτονικής εμφανίσεως των κτιρίων δια της καλύψεως των αρχιτεκτονικών εσοχών και εξοχών δι' οιωνδήποτε προσθέτων εγκαταστάσεων ή δια προσθηκών μεταξύ ατών. Εν περιπτώσει μετατροπής της προσόψεως, πρέπει να εξετάζεται και να διαμορφώνεται αρχιτεκτονικά αναλόγως της σημασίας του κτιρίου και της θέσεως αυτού, η όλη πρόσοψις προς επίτευξη του λειτουργικού σκοπού και εκπλήρωση των αισθητικών απαιτήσεων.

 

4. Απαγορεύεται η επίθεση ή ανάρτηση προσθέτων προθηκών εμπορευμάτων ή άλλου σκοπού επί των προσόψεων των κτιρίων.

 

5. Απαγορεύεται η κατασκευή εσωτερικής στοάς εφ' όσον το πρόσωπον του οικοπέδου σε εκάστην έξοδον της στοάς προς κοινόχρηστο χώρο ή πρασιά είναι μικρότερο των 14 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 3 του από 31-08-1957 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 176/Α/1957).

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή εσωτερικής στοάς αδιεξόδου ή με πλάτος ή ύψος μικρότερο των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του παρόντος έστω και αν τα επ' αυτής διαμερίσματα οιασδήποτε χρήσεως δέχονται άλλοθεν τον κατά νόμο αναγκαίο φωτισμό ή αερισμό. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και αν εν έτι η εσωτερική στοά εμφανίζεται ως μη διατιθεμένη σε κοινή χρήση (που κλείνει π.χ. δια θυρών κ.λ.π.).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 3 του από 31-08-1957 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 176/Α/1957).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.