Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Άκαυστες κλίμακες - Δίοδοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κλίμακες οικοδομών, ων τα δάπεδα κατασκευάζονται κατά τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, επιβάλλεται να αποκλείουν την δι' αυτών μετάδοση του πυρός.

 

Η άνω απαίτησις ισχύει και δια τους τοίχους τους περιβάλλοντος το κλιμακοστάσιον, τον διήκοντα από της κλίμακας μέχρι της εξόδου διάδρομο, ως και τους τυχόν παρεμβαλλόμενους μεταξύ τμημάτων της κλίμακας διαδρόμους.

 

2. Εις οικοδομές μεγάλης εκτάσεως απαιτείται όπως διαμερίσματα κυρίας χρήσεως έχοντα το δάπεδον αυτών εις ύψος μεγαλύτερο του 1.50 m από του εδάφους, μη απέχουν πλέον των 30 m από κυρίας κλίμακας.

 

3. Δι' οικοδομές τριών ή περισσοτέρων ορόφων κυρίας χρήσεως ορίζεται ελάχιστον επιτρεπόμενο πλάτος κλίμακας 1,20 m. Εις ειδικά κτίρια μαζικής κινήσεως το ως άνω πλάτος ορίζεται ως ελάχιστον και δια λιγότερους των τριών ορόφους δυναμένης της Αρχής να επιβάλει και μείζον πλάτος αναλόγως της πυκνότητας της κινήσεως. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν εφόσον εξ ειδικών κανονισμών δεν ορίζεται άλλως. Διάδρομοι που οδηγούν από της κλίμακας εις την έξοδον ή παρεμβαλλόμενοι μεταξύ διαφόρων τμημάτων της κλίμακας πρέπει να έχουν το αυτό τουλάχιστον προς το της κλίμακας πλάτος.

 

4. Οι δίοδοι μέσω άλλων κτιρίων, οικοδομών μη εχουσών άμεση πρόσβαση επί κοινοχρήστου χώρου (π. χ. εσωτερικές οικοδομές, οικοδομές επί αποκλεισμένων οικοπέδων κ.λ.π.), πρέπει να περιβάλλονται δια τοίχων και οροφής, αποκλείοντας την δια μέσου αυτών μετάδοση πυρός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.