Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Επικάλυψη στεγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επικάλυψις των στεγών των οικοδομών επιβάλλεται να εκτελείται κατά κανόνα εξ υλικού άκαυστου, ουδέν δε μέρος της εκ ξυλείας ή έτερου ευκόλως καιγόμενου υλικού στέγης πρέπει να αφίεται ακάλυπτο υπό της επικαλύψεως ταύτης. Παρέκκλισις από των ανωτέρω επιτρέπεται μόνον δια μικράς μονώροφους μεμονωμένες οικοδομές και δια βοηθητικά παραρτήματα.

 

2. Οι κατά το άρθρο 50 του παρόντος Κανονισμού ανεγειρόμενοι τοίχοι, που χωρίζουν συνεχόμενες οικοδομές πρέπει καθ' όλον το μήκος αυτών να διαχωρίζουν και τις στέγες και να υπερέχουν της επικαλύψεως της χαμηλότερης των στεγών των συνεχόμενων οικοδομών τουλάχιστον κατά 0,50 m εις οιανδήποτε θέση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.