Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Αποχωρητήρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αποχωρητήρια πρέπει να έχουν απαραιτήτως φυσικό ή τεχνητό αερισμό εξ ακαλύπτου χώρου ή αεραγωγού. Οι τοίχοι και το δάπεδο των αποχωρητηρίων δέον να κατασκευάζονται κατά τρόπο αποκλείοντα την διαπότιση αυτών. Οι λεκάνες πρέπει να συνδέονται μετά του αγωγού των ακαθάρτων δια σίφωνα.

 

Αποκλίσεις από της παρούσης παραγράφου δύνανται να επιτρέπονται μόνον εις τα έκτος των οικοδομών των κωμών αποχωρητήρια.

 

Εφόσον υπάρχει δίκτυο διανομής ύδατος κατ' οίκον επιβάλλεται πάντοτε υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού της λεκάνης δι' ύδατος.

 

2. Οι κατακόρυφοι σωλήνες ακαθάρτων πρέπει να επεκτείνονται καθ' όλον το ύψος του κτιρίου υπεράνω της στέγης ή του δώματος αυτού (εξαεριστήρες).

 

3. Εις τις πόλεις εις έκαστη μονό κατοίκιση ή ιδιαίτερο διαμέρισμα πολυκατοικίας πρέπει να υπάρχει εν τουλάχιστον αποχωρητήριον.

 

Εις χώρους εργασίας (γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα κ.λ.π.) επιβάλλεται να προβλέπεται ο ανάλογος αριθμός αποχωρητηρίων καταλλήλως διατεταγμένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.