Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Ισχύς του παρόντος κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν δια πάντα ανεξαιρέτως οικισμό ή τμήμα αυτού, έχοντα εγκεκριμένο σχέδιον ρυμοτομίας.

 

2. Τις οικισμούς ή τμήματα αυτών, στερούμενους εγκεκριμένου σχεδίου ρυμοτομίας ως και εις την ύπαιθρον εν γένει ισχύουν μόνον τα άρθρα 48, 62, 63 πλην της παραγράφου 3 αυτού, 64 και 65 πλην της παραγράφου 1 αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

3. Καταργείται το από 03-04-1929 προεδρικό διάταγμα περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, ως μεταγενεστέρως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, εξαιρέσει των διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού.

 

4. Η ισχύς του παρόντος άρχεται δύο μήνες μετά την δημοσίευση αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.