Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/17 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙA και υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙΒ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙA και στο παράρτημα XVIΙB, συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 έως 59, όταν η αξία των υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙA υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙB. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 43.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.