Νόμος 1032/80 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διεύθυνση Διοικητικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι της εκδόσεως του κατά το άρθρο 6 του παρόντος Οργανισμού συνιστάται στο Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Διεύθυνσις Διοικητικού.

 

2. Εις την αρμοδιότητα της Διευθύνσεως Διοικητικού υπάγεται η μέριμνα δια την οργάνωση του Υπουργείου, την λειτουργία αυτού και άπαντα τα θέματα τα αναφερόμενα εις την υπηρεσιακή κατάστασιν του πάσης φύσεως προσωπικού.

 

3. Η διάρθρωσις, εις προσωπικόν σύνθεσις και λειτουργία της Διευθύνσεως ρυθμίζεται προσωρινώς δι' αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δύναται να τροποποιηθούν δια των κατά το άρθρο 6 εκδοθησόμενων Οργανισμών.

 

4. Συνιστάται στο Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μία θέσις ειδικού επιστημονικού προσωπικού επί θεμάτων χωροταξίας και περιβάλλοντος με βαθμό 1ο.

 

Η θέσις αυτή πληρούται, δια Προεδρικού Διατάγματος μετ' απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, δια προσλήψεως επί θητεία διαρκείας ενός μέχρι και τριών ετών, δυναμένη να ανανεώνεται, προσώπου κεκτημένου πτυχίου Ανωτάτης Σχολής, εμπειρία και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις επί θεμάτων Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Δια του κατά το άρθρο 6 του παρόντος Οργανισμού δύναται να ανατίθενται εις τον υπάλληλο τούτον καθήκοντα προϊσταμένου αντιστοίχου προς την ειδικότητά του οργανικής μονάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.