Νόμος 1158/81 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Φοίτηση - Προσόντα εγγραφής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η φοίτησις εις τις Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως είναι δι' εν έκαστον των Τμημάτων αυτών, τριετούς διαρκείας.

 

2. Εις το πρώτον έτος σπουδών εγγράφονται, κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, οι έχοντες απολυτήριον Λυκείου του νόμου [Ν] 309/1976 ή απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

3. Κατ' εξαίρεση, εις τις Σχολές Δραματικής Τέχνης και το Τμήμα Χορευτών των Σχολών Χορού, εγγράφονται σπουδαστές μη κεκτημένοι τον ως άνω τίτλο, όλως προικισμένοι εις την Δραματική και την Τέχνη του Χορού, κατόπιν αποφάσεων ειδικών, κατά περίπτωσιν, Επιτροπών, συγκροτούμενων δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών.

 

4. Εις τις Σχολές του παρόντος νόμου δύνανται να εγγραφούν, κατόπιν εξετάσεων, και αλλοδαποί, εφόσον κέκτηνται αντίστοιχα προς τα εν παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου απαιτούμενα προσόντα εγγραφής και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσαν εις βαθμό επιτρέποντα την απρόσκοπτη εκπαίδευση αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.