Νόμος 1221/81 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σχέδια πόλεων, εγκριθέντα και εφαρμοσθέντα δια της εκδόσεως αδείας οικοδομής ή εκτελέσεως έργων υποδομής άκυρα ή κριθέντα ακυρωτέα δια τυπικούς λόγους δια δικαστικών αποφάσεων, δύνανται να επανεγκριθούν, τηρουμένων των διαδικασιών και προϋποθέσεων των ισχυουσών κατά την έγκρισή των.

 

Η επανέγκριση των σχεδίων αυτών, καθώς και τυχόν αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεών τους που ακυρώθηκαν για την αιτία αυτή, γίνεται με την τήρηση των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που ίσχυαν κατά την αρχική έγκρισή τους, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για τις περιπτώσεις αυτές η εφαρμογή της παραγράφου 12 του άρθρου 43 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) γίνεται εφόσον προταθεί από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τελευταία εδάφια προστέθηκαν με το άρθρο 31 του νόμου 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.