Νόμος 1399/83 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η λειτουργία στον ελληνικό χώρο κέντρων παραθερισμού γυμνιστών.

 

2. Ως κέντρα παραθερισμού γυμνιστών νοούνται:

 

α) Ξενοδοχεία και κάθε άλλης μορφής τουριστικές εγκαταστάσεις (όπως τα κάμπινγκ) που ύστερα από ειδική άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού λειτουργούν εφεξής μόνο ως κέντρα παραθερισμού γυμνιστών ενόσω διαρκεί η άδεια αυτή.

 

β) Οι εγκαταστάσεις που εξ' υπαρχής ιδρύονται και λειτουργούν ως τέτοιου είδους κέντρα με ειδική άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

3. Στα κέντρα παραθερισμού γυμνιστών διαμένουν κατ' αρχήν μέλη αναγνωρισμένων γυμνιστικών συλλόγων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Μπορεί όμως να διαμένουν σ' αυτά για άσκηση γυμνισμού και άλλα πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, που ασκούν γυμνισμό, εφόσον τηρούν πιστά τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.