Νόμος 1399/83 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη λειτουργία κέντρου παραθερισμού γυμνιστών οποιασδήποτε μορφής απαιτείται ειδική άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου μετά από σύμφωνη γνώμη των κατά τόπο αρμόδιων Νομαρχιακού Συμβουλίου και Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Η άδεια αυτή, εγκρινόμενη από τον Υπουργό, εκδίδεται για τις επιχειρήσεις της περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 στο όνομα του δικαιούχου της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και για τις επιχειρήσεις της περίπτωση β της ίδιας παραγράφου στο όνομα του ιδιοκτήτη ή μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή του υπευθύνου διευθυντή της επιχείρησης. Όταν πρόκειται για σωματείο η άδεια εκδίδεται στο όνομα των νόμιμων εκπροσώπων του. Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται για τον ίδιο χρόνο, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ορίζονται οι προϋποθέσεις και ειδικές προδιαγραφές για τη χορήγηση και ανανέωση της ειδικής άδειας λειτουργίας των κέντρων, καθώς και οι όροι της λειτουργίας τους, οι περιορισμοί, τα κωλύματα χορήγησης της άδειας, ο έλεγχος και η εποπτεία τους, η κατάταξή τους σε κατηγορίες και οι τιμές καθεμιάς από αυτές και γενικά κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους. Στις προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η φυσική και η κατά περίπτωση τεχνητή απομόνωση του χώρου λειτουργίας των κέντρων (όπως η περίφραξη ή η ειδική σήμανση) καθώς και η μη καταδίκη των ιδιοκτητών, εκπροσώπων και διευθυντών των κέντρων για αδικήματα αναφερόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1937.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.