Νόμος 1399/83 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η άδεια των κέντρων παραθερισμού γυμνιστών ανακαλείται με μόνη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι δεν συντρέχουν πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της. Επίσης η άδεια ανακαλείται αν για οποιοδήποτε λόγο η επιχείρηση της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 δεν έχει πλέον τη νόμιμη άδεια λειτουργίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για το είδος της επιχείρησης που ασκεί (όπως ξενοδοχεία, κάμπινγκ). Σε κάθε άλλη περίπτωση που οι κάτοχοι της άδειας λειτουργίας παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού, των υγειονομικών ή αγορανομικών διατάξεων και των για αθέμιτο ανταγωνισμό διατάξεων επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν]382/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.