Νόμος 1416/84 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Πληθυσμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 217 του νόμου [Ν] 1065/1980 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής επέλθουν, με διοικητικές πράξεις ή αποφάσεις του δικαστηρίου ορίων ή του διοικητικού πρωτοδικείου, μεταβολές στον πληθυσμό των δήμων ή κοινοτήτων, ο πληθυσμός που λαμβάνεται υπόψη είναι ο πραγματικός πληθυσμός που προέκυψε μετά τις παραπάνω μεταβολές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.