Νόμος 1416/84 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Επαρχιακό συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε επαρχείο συνιστάται επαρχιακό συμβούλιο, που αποτελείται από:

 

α) τον έπαρχο, ως πρόεδρο,

 

β) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της έδρας του επαρχείου,

 

γ) τους εκάστοτε αιρετούς νομαρχιακούς συμβούλους της επαρχίας, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 3200/1955,

 

δ) δύο έως τέσσερις εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του επαρχείου από τους οποίους τουλάχιστον ο ένας εκπροσωπεί τις κοινότητες. Ο αριθμός των εκπροσώπων ορίζεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι αντιπρόσωποι στην τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων του νομού και ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Διοικούσα επιτροπή της και

 

ε) από εκλεγμένους εκπροσώπους επαγγελματικών, συνεταιριστικών, επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων ή επιμελητηρίων που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τα διοικητικά συμβούλια ή τις διοικούσες επιτροπές των οικείων οργανώσεων και έχουν κατοικία ή κύρια επαγγελματική εγκατάσταση στην επαρχία.

 

2. Τα μέλη της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν μπορεί να είναι περισσότερα από το σύνολο των μελών των περιπτώσεων β', γ' και δ' της ίδιας παραγράφου.

 

Από τους εκπροσώπους αυτούς ανά ένας προέρχεται από τις οργανώσεις ή τα επιμελητήρια των αγροτών, των εργατοϋπαλλήλων, των εργοδοτών και επιστημόνων.

 

Στις επαρχίες που υπάρχουν δύο ή περισσότερες όμοιες οργανώσεις ο ορισμός του μέλους του επαρχιακού συμβουλίου γίνεται από την οργάνωση που έχει τα περισσότερα μέλη. Ο προσδιορισμός της οργάνωσης αυτής γίνεται με απόφαση του νομάρχη.

 

3. Ο νομάρχη, αν παρίσταται, μπορεί να προεδρεύει στις συνεδριάσεις του επαρχιακού συμβουλίου χωρίς ψήφο.

 

Ο έπαρχος, μετά από πρόσκληση του νομάρχη μπορεί να συμμετέχει στο νομαρχιακό συμβούλιο και να παίρνει μέρος στις εργασίες του χωρίς ψήφο.

 

4. Το επαρχιακό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του νομάρχη. Γραμματέας του επαρχιακού συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζονται από το νομάρχη υπάλληλοι του επαρχείου ή του δήμου ή της κοινότητας της έδρας του επαρχείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα επαρχιακά συμβούλια διατηρήθηκαν από την παράγραφο 9 του άρθρου 1 της [Α] 45942/1992 (ΦΕΚ 529/Β/1992) απόφασης Υπουργών Προεδρίας Της Κυβέρνησης και Εσωτερικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.