Νόμος 1416/84 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες - Πόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, αρμοδιότητες, που ασκούνται από:

 

α) τους υπουργούς,

β) τους νομάρχες,

γ) τους προϊσταμένους των κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων και

δ) τους προϊσταμένους των περιφερειακών αρχών νομαρχιακού και διανομαρχιακού επιπέδου των υπουργείων

 

μπορεί να μεταβιβάζονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υποθέσεις τοπικού χαρακτήρα.

 

2. Με όμοια διατάγματα και με τις παραπάνω προϋποθέσεις, αρμοδιότητες που ασκούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας μπορεί να μεταβιβάζονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου τους.

 

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, συντρέχουσες αρμοδιότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναφέρονται στο άρθρο 24 του νόμου [Ν] 1065/1980 μπορεί να μεταφέρονται στην κατηγορία των αποκλειστικών του άρθρου 23 του ίδιου νόμου και να εξειδικεύεται το περιεχόμενό τους.

 

4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, με τα ίδια διατάγματα που προσυπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονομικών, εξασφαλίζεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η μεταφορά των αναγκαίων, για την άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων τους, πόρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.