Νόμος 1416/84 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Λειτουργία του επαρχιακού συμβουλίου - Καθορισμός της αποζημίωσης των μελών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η θητεία των μελών του επαρχιακού συμβουλίου που αναφέρονται στα στοιχεία δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 είναι διετής.

 

2. Το επαρχιακό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο και συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά το μήνα.

 

Το επαρχιακό συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά και όταν το ζητήσει εγγράφως τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του.

 

3. Ο έπαρχος και ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας της έδρας της επαρχίας αναπληρώνονται στο επαρχιακό συμβούλιο από το νόμιμο αναπληρωτή τους.

 

4. Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της επαρχίας, της νομαρχίας και των υπηρεσιών περιφερειακής ανάπτυξης παίρνουν μέρος στις εργασίες του επαρχιακού συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητάς τους ως εισηγητές χωρίς ψήφο μετά από πρόσκληση του προέδρου του συμβουλίου. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορούν να παραστούν και εκπρόσωποι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της επαρχίας, άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κοινωφελών οργανισμών ή επιχειρήσεων ή υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της επαρχίας, εφόσον η παρουσία τους κριθεί από τον πρόεδρο του επαρχιακού συμβουλίου αναγκαία για τη διευκόλυνση του έργου του συμβουλίου.

 

5. Τα λοιπά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του επαρχιακού συμβουλίου ρυθμίζονται από κανονισμό που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

6. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης του προέδρου και των μελών του επαρχιακού συμβουλίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1235/1982 (ΦΕΚ 26/Α/1982).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.