Νόμος 1491/84 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ειδικοί χώροι για την εμπορική διαφήμιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η διαφήμιση για εμπορικούς σκοπούς:

 

α) Σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών και σε στάδια και γήπεδα που καθορίζονται από τις διοικήσεις των αντίστοιχων φορέων,

β) μέσα σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων και κάθε τύπου δημόσιας χρήσης οχημάτων ή στην εξωτερική επιφάνειά τους,

γ) σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και σε περίπτερα,

δ) μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους ανάλογους δημοσίους χώρους,

ε) μέσα σε εστιατόρια, καφενεία και παρεμφερή καταστήματα, με ημερολόγια, δώρα, έντυπα κάθε είδους, παραστάσεις ή λέξεις,

στ) από τον αέρα με οποιοδήποτε τρόπο,

ζ) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων οικοδομών με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή διαχειριστή τους,

η) σε στέγες ή δώματα κτιρίων και σε ύψος που δεν υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο από το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό όριο, με συγκατάθεση του νομέα ή διαχειριστή του ακινήτου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη διενέργεια διαφημιστικών πράξεων στις στέγες και στα δώματα των κτιρίων.

 

2. Η διαφήμιση στις περιπτώσεις α', β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου γίνεται σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο της έδρας της επιχείρησης, μετά από γνώμη των διοικήσεων των αντίστοιχων φορέων. Για την περίπτωση ζ' της προηγούμενης παραγράφου οι γενικές και ειδικότερες προδιαγραφές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 αυτού του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.