Νόμος 1558/85 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίνεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Κυβέρνησης. Με τον κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται όλα τα θέματα τα σχετικά με τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, οι σχέσεις των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων μεταξύ τους και με τις υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό για το συντονισμό της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία ορίζεται ότι ο πρωθυπουργός μπορεί να μεταβιβάσει αρμοδιότητά του σε ορισμένο υπουργό, νοείται εφεξής ότι μπορεί να την μεταβιβάσει στον υπουργό στον οποίο περιέρχονται με βάση το νόμο αυτόν οι συναφείς αρμοδιότητες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.