Νόμος 1558/85 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων αποτελείται από:

 

α) τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ως πρόεδρο,

β) τον Υπουργό Οικονομικών,

γ) τον Υπουργό Γεωργίας,

δ) τον Υπουργό Εργασίας,

ε) τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,

στ) τον Υπουργό Εμπορίου.

 

2. Η Επιτροπή επεξεργάζεται και αποφασίζει, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, του ΚΥΣΥΜ και του ΑΣΟΠ, μέτρα που αναφέρονται στις τιμές, στα εισοδήματα και γενικά στην εισοδηματική πολιτική και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1299/1982 εξακολουθούν να ισχύουν.

 

4. Η Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων εξυπηρετείται από τη Γραμματεία του ΑΣΟΠ, που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 6 δεν κωδικοποιείται σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.