Νόμος 1568/85 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Κύρωση απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται από τότε που εκδόθηκε η απόφαση υπ' αριθμόν 40161/1984 των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εργασίας Ταχύρρυθμη επαγγελματική κατάρτιση κρατουμένων, που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμός (ΦΕΚ 307/Β/1984) και της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

 

{Απόφαση

 

Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εργασίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 212/1969 περί οργανώσεως και διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.

 

β) τις διατάξεις του νόμου [Ν] 709/1977 περί καθιερώσεως κινήτρων επαγγελματικής καταρτίσεως Εργατικού Δυναμικού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

 

γ) Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1104/1972 Περί θεμάτων τινών ασφαλίσεως και εκπαιδεύσεως των επαγγελματικώς καταρτιζομένων.

 

δ) Την ανάγκη επαγγελματικής κατάρτισης των κρατουμένων στις αγροτικές φυλακές για να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τη δυνατότητα επαγγελματικής αποκαταστάσεως μετά την αποφυλάκισή τους.

 

ε) Τις σχετικές με πρότασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (έγγραφο υπ' αριθμόν 36295/1984) και του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 3977/1984. έγγραφο 79490/1984).

 

Αποφασίζουμε

 

1. Εγκρίνουμε τη λειτουργία στο ΚΕΤΕΚ Αργολίδας του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού δύο τμημάτων ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης στις ειδικότητες του μηχανικού αυτοκινήτων και του ηλεκτροτεχνίτη εγκαταστάτη για την επαγγελματική κατάρτιση 40 κρατουμένων των Αγροτικών Φυλακών Τίρυνθας, με τους εξής όρους:

 

α. Τα προγράμματα που θα εφαρμοσθούν είναι τα εγκεκριμένα για την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων στις αντίστοιχες ειδικότητες.

 

β. Για την εφαρμογή των προγραμμάτων θα διατεθούν δυο μόνιμοι εκπαιδευτικοί, που θα συνεπικουρούνται από δύο ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, ένα για κάθε τμήμα ειδικότητας.

 

γ. Η επιλογή των κρατουμένων που θα καταρτισθούν θα γίνει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με κριτήρια, που θα εγγυώνται την επιτυχία εφαρμογής των προγραμμάτων (χρόνος αποφυλάκισης, συμπεριφορά, ενδιαφέρον, γραμματικές γνώσεις, ηλικία κ.λ.π.).

 

δ. Σε όσους από τους εκπαιδευόμενους διακρίνονται για το ενδιαφέρον και την απόδοσή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα καταβάλλεται από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού εκπαιδευτικό επίδομα 100 δραχμές ημερησίως με παράλληλη ασφαλιστική κάλυψη.

 

ε. Σε όσους παρακολουθήσουν με επιτυχία τα σχετικά προγράμματα θα χορηγηθούν τίτλοι ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης.

 

στ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλαμβάνει τη νόμιμη υποχρέωση για τη φύλαξη των κρατουμένων και την προστασία του εκπαιδευτικού κ.λ.π. προσωπικού κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

 

2. Οι σχετικοί όροι και ο τρόπος εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων θα ρυθμιστούν με σχετική σύμβαση, που θα υπογραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του νόμου [Ν] 1404/1983, μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.

 

Η απόφαση αυτή, που θα κυρωθεί με το νόμο, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.