Νόμος 1599/86

Ν1599/1986: Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1599/1986: Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 75/Α/1986), 11-06-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Πρώτο Κεφάλαιο: Νέος τύπος ταυτότητας

 

Άρθρο 1: Έκδοση δελτίου ταυτότητας

Άρθρο 2: Καθιέρωση Ενιαίου Κωδικού Αριθμού Μητρώου

Άρθρο 3: Στοιχεία δελτίου ταυτότητας

Άρθρο 5: Προσωρινό δελτίο ταυτότητας

Άρθρο 6: Απόδειξη της ταυτότητας του προσώπου

 

Δεύτερο Κεφάλαιο: Βελτίωση σχέσεων κράτους - πολίτη και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας

 

Άρθρο 7: Αποδεικτική δύναμη στοιχείων ταυτότητας

Άρθρο 8: Υπεύθυνη δήλωση

Άρθρο 10: Περιορισμός των δικαιολογητικών

Άρθρο 12: Διεκπεραίωση υποθέσεων

Άρθρο 14: Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής - Επικύρωση φωτοαντιγράφων

Άρθρο 16: Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων

Άρθρο 19: Κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων

Άρθρο 21: Περιορισμός της δημοσιευόμενης ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Άρθρο 22: Ποινικές διατάξεις

 

Τρίτο Κεφάλαιο: Ειδικές, τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 26

Άρθρο 29

Άρθρο 31: Νομαρχίες και νομαρχιακά συμβούλια νομού Αττικής

Άρθρο 34

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα 10-06-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.