Νόμος 1599/86 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Έκδοση δελτίου ταυτότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Έλληνες πολίτες, που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας τους, υποχρεούνται να εφοδιαστούν με δελτίο ταυτότητας, που εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1988/1991 (ΦΕΚ 189/Α/1991).

 

2. Τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από τις διευθύνσεις εσωτερικών των νομαρχιών, στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ο υπόχρεος, ύστερα από αίτησή του. Η εκτύπωση των δελτίων ταυτότητας μπορεί να γίνεται και με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1988/1991 (ΦΕΚ 189/Α/1991).

 

3. Ειδικά οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων και όσοι υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούνται να εφοδιάζονται με δελτίο ταυτότητας από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία. Στο δελτίο αυτό καταχωρίζονται και όλα τα στοιχεία που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3.

 

4. Οι αρχές που εκδίδουν τα δελτία ταυτότητας υποχρεούνται να τηρούν ειδικό αρχείο ταυτοτήτων, στο οποίο φυλάσσονται τα δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας καθώς και αντίγραφό του.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης των αρχείων ταυτοτήτων από τις αρχές της παραγράφου 2 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζεται η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης των αρχείων ταυτοτήτων από τις υπηρεσίες της παραγράφου 3 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.