Νόμος 1734/87 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την ισχύ του νόμου αυτού καταργούνται:

 

1. Οι διατάξεις του Κτηνοτροφικού Κώδικα (κώδικας δ της 28-10/30-10-1941, (ΦΕΚ 368/Α/1941)), εκτός από τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 22, 24 παράγραφος 1, 25 παράγραφοι 1, 2 και 3, 27, 28, 32 και 33.

 

2. Τα άρθρα 1, 2 και 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1334/1973 (ΦΕΚ 22/Α/1973).

 

3. Τα άρθρα 1, 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 246/1974 (ΦΕΚ 87/Α/1974).

 

4. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 216/1973, εκτός από το άρθρο 15 (ΦΕΚ 271/Α/1973).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 688/1975 (ΦΕΚ 225/Α/1975).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 689/1975 (ΦΕΚ 226/Α/1975).

 

7. Το άρθρο 69 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3030/1954 (ΦΕΚ 244/Α/1954) καταργείται για κάθε περίπτωση οριοθετημένου βοσκότοπου.

 

8. Το άρθρο 13 του αναγκαστικού νόμου 431/1968 (ΦΕΚ 115/Α/1968) δεν εφαρμόζεται από την έκδοση της απόφασης του νομάρχη που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου αυτού.

 

9. Τα άρθρα 45 παράγραφοι 2 και 8, 52, 53, 54, 55 παράγραφος 2, 59 και 75 παράγραφος 3 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

10. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3621/1956 (ΦΕΚ 276/Α/1956).

 

11. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 793/1980 (ΦΕΚ 194/Α/1980).

 

12. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 1125/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980).

 

13. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή διέπει θέματα που ρυθμίζονται από αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.