Νόμος 1828/89

Ν1828/1989: Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1828/1989: Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 2/Α/1989), 03-01-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποιήσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

 

Άρθρο 10: Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή

Άρθρο 11: Προκαταβολή, παρακράτηση και απόδοση φόρου

Άρθρο 15: Συμβιβασμός και βεβαίωση του φόρου

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποιήσεις στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

 

Άρθρο 22: Κίνητρα επενδύσεων. Μετατροπές, συγχωνεύσεις.

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποιήσεις στη φορολογία κεφαλαίου

 

Άρθρο 23: Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών παροχών

Άρθρο 24: Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

 

Κεφάλαιο Δ: Οικονομικοί πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 25: Έσοδα δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 26: Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων

 

Κεφάλαιο Ε: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 28: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 31: Διατάξεις που καταργούνται

Άρθρο 32

Άρθρο 40

Άρθρο 41

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 03-01-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.