Νόμος 1828/89 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 25 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 37/Α/1985) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων γενικών γραμματέων υπουργείων, γενικών γραμματέων προϊσταμένων γενικών γραμματειών και γενικών γραμματέων περιφερειών σε υπαλλήλους και σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα δύο ετών, που μπορεί να παρατείνεται. Για την ανάθεση των παραπάνω καθηκόντων εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1320/1983 (ΦΕΚ 6/Α/1983).}

 

2. Πράξεις διορισμού γενικών γραμματέων υπουργείων, γενικών γραμματέων προϊσταμένων γενικών γραμματειών και γενικών γραμματέων περιφερειών, που εκδόθηκαν από την έναρξη ισχύος του νόμου 1558/1985 και εμπίπτουν στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται ως πράξεις ανάθεσης καθηκόντων γενικού γραμματέα.

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1351/1983 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.