Νόμος 1963/91 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Φαρμακευτική Γνωμοδοτική Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται Φαρμακευτική Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

 

α) τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,

β) τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού ως αντιπρόεδρο,

γ) τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

δ) τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

ε) τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η αμοιβή των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα της επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

2. Η επιτροπή της παραγράφου 1 συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο εισηγητής, ο οποίος πρέπει να είναι υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βαθμό Α' του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ο γραμματέας της επιτροπής. Με παρόμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής.

 

3. Η Φαρμακευτική Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση, προ της εκδόσεως αποφάσεως από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περιπτώσεις προσφυγών του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955), επί θεμάτων φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και επί κάθε άλλου θέματος φαρμακευτικής νομοθεσίας, για το οποίο ο υπουργός απευθύνει σχετικό ερώτημα.

 

4. Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επί προσφυγών του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955, ελέγχει την απόφαση του αρμόδιου νομάρχη σε θέματα φαρμακείων και φαρμακαποθηκών και κατ' ουσία δυνάμενος, κατά περίπτωση, ν' ακυρώσει ή να τροποποιήσει αυτές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.