Νόμος 1963/91

Ν1963/1991: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1963/1991: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 138/Α/1991), 20-09-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου

Άρθρο 2: Αναλογίες πληθυσμού

Άρθρο 3: Σειρά προτιμήσεως

Άρθρο 4: Χορήγηση φαρμάκων - Προδιαγραφές ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου

Άρθρο 5: Δικαιολογητικά χορηγήσεως άδειας λειτουργίας φαρμακείου

Άρθρο 6: Αποστάσεις φαρμακείων

Άρθρο 7: Συστέγαση φαρμακείων

Άρθρο 8: Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείων

Άρθρο 9: Εφημερίες φαρμακείων

Άρθρο 10: Φαρμακευτική Γνωμοδοτική Επιτροπή

Άρθρο 11: Πειθαρχικά συμβούλια

Άρθρο 12: Κωδικοποίηση

Άρθρο 13: Ομογενείς φαρμακοποιοί

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Ιδιωτικές κλινικές

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-09-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.