Νόμος 2009/92 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Εισαγωγή με εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Αθλητές που πέτυχαν μία από τις εξής διακρίσεις:

 

- κατέκτησαν 1η θέση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων,

- κατέκτησαν 1η θέση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες,

 

εισάγονται σε Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε ποσοστό 25% επί πλέον του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εφόσον πάρουν μέρος στις γενικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία ίση με το μισό της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας των γενικών εξετάσεων για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

 

Στις εξετάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται οι πρακτικές δοκιμασίες σε αθλήματα.

 

β) Όταν ο αθλητής του εδαφίου α' της παραγράφου αυτής κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων σχολικών ετών του άρθρου 25 έχει επιτύχει δύο (2) πρώτες νίκες σε διαφορετικό σχολικό έτος ή τρεις (3) πρώτες νίκες ανά μία (1) σε κάθε σχολικό έτος, η συνολική του βαθμολογία στις γενικές εξετάσεις προσαυξάνεται σε ποσοστό 10% και 20% αντίστοιχα και εισάγεται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εδαφίου α' της παραγράφου αυτής.

 

γ) Αθλητές που πέτυχαν μία από τις εξής διακρίσεις:

 

- κατέκτησαν 2η - 3η θέση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε Μεσογειακούς αγώνες ανδρών - γυναικών,

- κατέκτησαν 1η θέση σε ομαδικό άθλημα ή 2η - 3η θέση σε ατομικό άθλημα σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών - γυναικών,

- κατέκτησαν 2η - 3η θέση σε ατομικό άθλημα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων,

- κατέκτησαν την 1η θέση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων,

- κατέκτησαν 2η - 3η θέση σε ατομικό άθλημα σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες,

 

εισάγονται σε Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε ποσοστό 10% επί πλέον του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής, που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου αυτής.

 

Οι αναφερόμενες νίκες στους Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς αγώνες πρέπει να έχουν επιτευχθεί με την εθνική ομάδα.

 

δ) Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 1992 - 1993 το ελάχιστο όριο της συνολικής βαθμολογίας, που αναφέρεται στο εδάφιο α' της ίδιας παραγράφου και άρθρου, ορίζεται σε ποσοστό 40% της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας με το σύστημα των γενικών εξετάσεων για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2188/1994 (ΦΕΚ 18/Α/1994).

 

2. Οι αθλητές του άρθρου 23, καθώς και οι αθλητές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εισάγονται, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε ποσοστό 1% επί πλέον του αριθμού εισακτέων, που έχει ορισθεί για κάθε σχολή ή τμήμα, εφόσον πάρουν μέρος στις γενικές εξετάσεις, και με προσαύξηση της συνολικής τους βαθμολογίας σε ποσοστό 10%, συγκεντρώνουν τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα με το σύστημα των γενικών εξετάσεων. Προκειμένου για τους δεύτερους και τρίτους σε ατομικά αθλήματα νικητές Βαλκανικών αγώνων ανδρών - γυναικών, πανελλήνιων αγώνων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων και πανελλήνιων σχολικών αγώνων το ποσοστό προσαύξησης είναι 5%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.