Νόμος 2009/92 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Γενικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων, ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

 

α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει λάβει μέρος σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις, που διεξάγονται κατά φάσεις, οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.

 

β) Ως πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνιο πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων κάθε χρόνο, που ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα, που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, περιλαμβανομένων και των αθλημάτων ή αγωνισμάτων επίδειξης αποκλειομένου παντός άλλου πρωταθλήματος ή διοργάνωσης. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνια πρωταθλήματα.

 

Όταν στις παραπάνω κατηγορίες φύλου και ηλικίας γίνονται δύο ή περισσότερα πανελλήνια πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου αυτού η οικεία αθλητική ομοσπονδία οφείλει να ενημερώνει σχετικά την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

 

γ) Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη. Ως ατομικά αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών.

 

2. Οι αναφερόμενες νίκες πλην των Ολυμπιακών αγώνων, παγκόσμιων αγώνων και πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων σχολικών ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλει αίτηση εισαγωγής.

 

3. Αθλητής που εισάγεται σε Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, υποχρεούται να επιλέξει ως ειδίκευση το άθλημα στο οποίο σημείωσε την αθλητική διάκριση ή επίδοση. Σε περίπτωση, που αυτή δεν παρέχεται, υποχρεούται να επιλέξει ως ειδίκευση το περισσότερο συναφές άθλημα, το οποίο ορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του συλλόγου των καθηγητών του τμήματος.

 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού ή Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, οι ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 στο μέρος που αναφέρονται σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μπορούν να εφαρμοσθούν και για αθλήματα ή αγωνίσματα, που δεν περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.