Νόμος 2009/92 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για το συντονισμό, την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης ιδρύεται συντονιστικό γραφείο, με έδρα την πόλη της Καβάλας.

 

Του συντονιστικού γραφείου προΐσταται, ως συντονιστής, εκπαιδευτικός εν ενεργεία της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α' ή Β' και υποχρεωτική υπηρεσία σε μειονοτικά σχολεία της Θράκης πέντε (5) ετών τουλάχιστον.

 

Ο χρόνος της υπηρεσίας του ανωτέρω, ως συντονιστή θεωρείται για κάθε περίπτωση υπηρεσιακής του κατάστασης, ότι διανύθηκε στην οργανική του θέση. Ο τρόπος, οι προϋποθέσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά διορισμού, η διάρκεια της θητείας, ο καθορισμός του χρόνου ανανέωσης της θητείας, η ημερήσια αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι σχετική με το θεσμό του συντονιστή και που δεν προβλέπεται με την παρούσα διάταξη, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών, όπου αυτό επιβάλλεται.

 

2. Ο διορισμός και η αποχώρηση από την υπηρεσία των Μουσουλμάνων το θρήσκευμα εκπαιδευτικών λειτουργών, που υπηρετούν στα μουσουλμανικά σχολεία, ανεξαρτήτως προσόντων, αμοιβής που λαμβάνουν και σχέσεως εργασίας που απασχολούνται, διέπονται από τις σχετικές διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς.

 

3. Από 01-01-1992, το μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών, το προβλεπόμενο από το άρθρο 4 παράγραφο 3 του νόμου [Ν] 695/1977 και χορηγούμενο στους δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που υπηρετούν στα ορεινά μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, χορηγείται και στους δημόσιους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν στα ορεινά δημόσια γυμνάσια των νομών Ξάνθης και Ροδόπης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.