Νόμος 2026/92 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Προγραμματισμός απασχόλησης ωρομισθίου προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, καθορίζει μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου κάθε έτους τη συνολική δαπάνη για την απασχόληση ωρομισθίου προσωπικού για το επόμενο έτος, για όλα τα υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από αυτά. Με την ίδια απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο κατανέμει κατά υπουργείο την συνολική δαπάνη που εγκρίνεται, περιλαμβανομένων και των νομικών προσώπων ή οργανισμών που εποπτεύονται από κάθε υπουργείο. Δαπάνη για απασχόληση ωρομισθίου προσωπικού, πέραν της εγκεκριμένης κατά την παρούσα παράγραφο, απαγορεύεται.

 

Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, κατανέμεται η δαπάνη που εγκρίθηκε για απασχόληση ωρομισθίου προσωπικού στο οικείο υπουργείο και στα νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς του δημοσίου τομέα που εποπτεύονται από αυτό. Οι αποφάσεις κατανομής δαπάνης κάθε υπουργού κοινοποιούνται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

Με την ίδια απόφαση, ο υπουργός μπορεί να εξουσιοδοτεί τον οικείο νομάρχη ή τους προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου για την περαιτέρω κατανομή συγκεκριμένων ποσών δαπάνης στις κατά τόπους υπηρεσίες που υπάγονται σ' αυτούς.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.