Νόμος 2093/92

Ν2093/1992: Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2093/1992: Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 181/Α/1992), 25-11-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 2

Άρθρο 5: Ειδικός φόρος κατανάλωσης στο τσιγαρόχαρτο

Άρθρο 6: Φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών

Άρθρο 9: Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

Άρθρο 10: Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και μοτοσυκλετών

Άρθρο 11: Φορολογική μεταχείριση αυτοκινήτων τύπου JEEP

Άρθρο 13: Κατάργηση φορολογικής απαλλαγής φορτηγών τύπου JEEP

Άρθρο 14: Ειδικός φόρος κατανάλωσης φορτηγών αυτοκινήτων

Άρθρο 15: Ρύθμιση στους φόρους κατανάλωσης

Άρθρο 17: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων

Άρθρο 18: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 21: Εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τέλη κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα τύπου JEEP

Άρθρο 24: Ρύθμιση διαδικαστικών, διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 30

Άρθρο 32: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 1892/1990 και συναφείς διατάξεις

Άρθρο 33

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Είσπραξη τελών κυκλοφορίας με ειδικό σήμα

Άρθρο 39

Άρθρο 41

Άρθρο 42

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-11-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.