Νόμος 2224/94 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Μεταβίβαση της ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Ανώνυμη Εταιρία στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Της τελούσας υπό εκκαθάριση ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Ανώνυμη Εταιρία διακόπτεται η διαδικασία εκκαθάρισης και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της, κυριότητας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας μεταβιβάζεται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

 

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να επιχορηγεί την εταιρία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Ανώνυμη Εταιρία για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων και δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών των ενεργειακών συστημάτων του οικισμού ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ. Το ύψος κάθε επιχορήγησης θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού και θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας μετά από υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού από την εταιρία ΗΛΙAKΟ ΧΩΡΙΟ Ανώνυμη Εταιρία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996).

 

2. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δύναται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του και εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας, να επιληφθεί και να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για:

 

α) την αποκατάσταση τεχνικών ελαττωμάτων ή φθορών στα κτίρια και τις τεχνικές εγκαταστάσεις του Ηλιακού Χωριού και για την εξασφάλιση θέρμανσης και θερμού νερού χρήσης στις κατοικίας του οικισμού με την αυτονόμηση της λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων για κάθε κτίριο.

 

β) την εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού στις κοινόχρηστες αίθουσες του οικισμού για εκπολιτιστικές δραστηριότητες και για την προβολή του οικολογικού χαρακτήρα του Ελληνογερμανικού Ερευνητικού και Επιδεικτικού Προγράμματος που εφαρμόσθηκε στο Ηλιακό Χωριό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.